Headerbild

Årsmöte sön 19 feb kl 18

2023-01-12 i Allmänt, Årsmöte

Söndagen den 19 februari kl 18 är det dag för årsmöte i Vandrarklubben Uvarna.

Som vanligt efter ett verksamhetsår så är det dags för årsmöte i föreningen. Alla är välkomna på mötet och att skicka in förslag (motioner) till styrelsen innan. Skicka dem per mail till vkuvarna@gmail.com.

Föredragningslistan blir den vanliga

1.      Mötets öppnande

2.      Val av mötesordförande

3.      Val av mötessekreterare

4.      Val av 2 st justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

5.      Föredragningslista

6.      Mötets stadgeenliga utlysande

a)      Senast 4 veckor innan mötet skall utlysning ske enligt våra stadgar

7.      Verksamhetsberättelser

a)      Styrelsen

b)     Ol- och SkidO-arrangemang

c)      Barn & Ungdom

d)     Kartor

e)     Veteran-OL och Hittaut

f)       Klubbstugan och Material

g)      Övrigt

8.      Styrelsen förvaltningsberättelse

a)      Resultatrapport

b)     Balansrapport

9.      Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning

10.   Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2022

11.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (senast 3 veckor innan mötet)

a)      Från styrelsen

b)     Från medlemmar

12.   Fastställande av medlemsavgiften för 2023

13.   Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

14.   Val av styrelse, revisorer och övriga ansvariga

a)      Ordförande för en tid av ett (1) år

b)     Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

c)      Två (2) revisorer för en tid av ett (1) år

d)     Områdesansvariga

15.   Val av ombud

a)      MOF årsmöte

b)     Lokalt aktivitetsstödet

16.   Val av valberedning

17.   Övriga frågor

18.   Mötets avslutning

Adress

VK Uvarna - Orientering Kjell Eriksson, Rännövägen 56 86491 Matfors

Kontakt

Tel: +466021440 E-post: vkuvarna@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in