Headerbild

Barn & Ungdom

Nedanstående policy antogs vid föreningens årsmöte 2015-03-15 och beskriver hur vi jobbar med barn&ungdomsverksamheten. Policyn finns också att ladda ner.

 

Orientering ska vara roligt. Alla som vill ska få vara med. Träning och annan verksamhet ska vara allsidig och omväxlande. Alla ska ha möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Genom vår verksamhet ska deltagarna lära sig att känna respekt för regler, kamrater och ledare. Upplevelsen och den egna utvecklingen är det viktigaste, inte tävlingsresultaten.

Orienteringen ska läras ut på ett pedagogiskt, allsidigt, lekfullt och roligt sätt och parallellt med det olika kringaktiviteter. Genom det vill vi skapa en rekryteringsbas för tävlingsorientering och även förutsättningar för ett stimulerande föreningsengagemang med motion och friskvård som bas även i vuxen ålder.

Föreningens ledare ska ha goda kunskaper om barns och ungdomars utveckling och de metoder vi använder vid undervisning i orientering. För att uppnå detta så skall några ledare vara utbildade genom SOFT’s barn och ungdomstränarutbildning, för att kunna ta hänsyn till varje deltagares individuella utveckling, fysisk, psykisk och social. Ledarna ska beakta att barn och ungdomar kan ha olika behov och mål med sitt deltagande. För en del är tävlingsinslaget viktigast, för andra är gemenskapen och samvaron det centrala.

Alla ska känna till och respektera de regler som utgör grunden för orienteringsidrotten. Föreningen arbetar mot alla former av droger, narkotika och doping, mot diskriminering och trakasserier. Alla ledare och deltagare ska känna till på vilket sätt orienteringen tar hänsyn till djur, natur, markägare, jägare och andra grupper som har naturen som arena samt hur vi var och en kan bidra för att ta hänsyn till natur och miljö. Alla i föreningen (ledare, aktiva och föräldrar) skall tillsammans jobba för att motverka negativa aspekter av idrotten, tex överträning och ätstörningar.

Vi ska ta vara på det unika i orienteringssporten, att alla generationer och nivåer orienterar tillsammans. Vi ska verka för att nya föräldrar känner sig välkomna till klubben och för att de på sikt ska engageras i verksamheten, som aktiva eller ledare.

Vår verksamhet ska motverka utslagning. Vår högsta prioritering är att alla som vill ska få delta i stafetter och lagtävlingar på den nivå och under de former som känns trygga för dem. Vid  stafetter och lagtävlingar är det av yttersta vikt att varje deltagares resultat anses som ”bra nog”. En positiv anda, där alla har rätt att ”misslyckas” ska genomsyra verksamheten.

I åldrarna upp t.o.m. 12 år ska prestations- och resultatmål tonas ned. Det är dock viktigt att inte se biologisk ålder som en exakt gräns. Från och med 13 år kan barn och ungdomar stimuleras på olika sätt genom att lagens sammansättning baseras på ambitioner, erfarenhet och tidigare resultat. Övergången mellan barn- och ungdomsorientering ska ske successivt och hänsyn ska tas till barnens och ungdomarnas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

Barn och ungdomar uppmuntras att medverka i egna och andra arrangemang inom och utom distriktet. Förhoppningsvis så kan ett deltagande (ur den enskildes synvinkel) ses lika mycket som ett träningstillfälle utan krav på resultat som ett tillfälle att träffa andra orienterare att jämföra tider med.

Vuxna som deltar i barn/ungdomsaktiviteter räknas i normala fall som ledare och då står föreningen för eventuella avgifter i samband med aktiviteten (tex Rikslägret, breddläger, MOF avslutning, teknikläger osv)

Föreningen står också bakom Riksidrottsförbundets “Idrotten vill” samt deras och SOFT’s olika policy dokument.

Adress

VK Uvarna - Orientering c/o Thomas Engberg Helmer Osslundsv 6 864 32 Matfors

Kontakt

Tel: +46706610343 (Ordf.) E-post: vkuvarna@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in